piccolo

Picasso Online booking Bronze

Den klassiske Online Booking, der kan bruges uafhængigt af hotellets egen hjemmeside.

De fleste danske hoteller og resorts bruger formuer på at sælge deres ophold gennem danske og internationale kanaler. For at minimere denne udgift, har de fleste indset ideen i, at tilbyde online booking på hotellets egen hjemmeside.

Picasso online Bronze er vores basisløsning, der knytter online booking til jeres hjemmeside, enten via link eller indkoorporeret på selve siden via iframe.
Med Picasso Online Bronze kan du sælge dine værelser sålænge der er ledige værelser/huse.
Du kan også sælge pakker, hvor værelser, tilkøb, prisperioder m.v. kombineres.
Picasso Online Bronze kan bruges af små som større hoteller, resorts, patienthoteller m.m.